Podaci o nacrtu

Railway Applications - Gauges - Part 4: Catalogue of gauges and associated rules
Oznaka:prEN 15273-4
Odbor:HZN/TO 528
Rok za komentiranje:2019-03-04
 
Ovaj nacrt više nije otvoren za pregledavanje. Komentari na nacrt su prikupljeni te će ih razmotriti mjerodavni odbor.