Otvaranje korisničkog računa

Za otvaranje novoga korisničkog računa, upotrijebite donji obrazac.

Molimo da ovdje upišete u čije ime podnosite komentare. To može biti primjerice organizacija, udruženje, sindikat i dr. Ako komentare podnosite u vlastito ime, možete upisati "privatna osoba“, “student”, “samostalno zaposlen”, “konzultant” itd., zatim izaberite "ostalo“ kao kategoriju zainteresirane strane i "manje od 10 zaposlenika“ kod broja zaposlenika. Te informacije možete ažurirati na “Moj profil”.

Molim da mi šaljete informacije o proizvodima i uslugama koji bi me mogli zanimati na moju adresu e-pošte
Obvezujem se da ću davati konstruktivne i stručne komentare. (Molimo označite u znak prihvaćanja)
Registracija korisnika je namijenjena državljanima Republike Hrvatske.

Ako ste državljanin zemlje članice CEN-a ili CENELEC-a, molimo Vas da kontaktirate nacionalno normizacijsko tijelo u Vašoj zemlji.

CEN članovi: http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5
CENELEC članovi: http://www.cenelec.eu/dyn/www/f?p=104:5:0