Opći uvjeti

Dobrodošli u Sustav komentiranja nacrta norma Hrvatskoga zavoda za norme (HZN).

Uporabom aplikacije korisnici prihvaćaju Opće uvjete.

HZN zadržava pravo izmjene sadržaja i općih uvjeta bez obveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Aplikacija

Sustav komentiranja nacrta norma internetska je aplikacija u vlasništvu HZN-a.

HZN je ovaj internetski alat razvio s ciljem prikupljanja komentara o nacrtima norma za vrijeme trajanja javne rasprave. Pristup je nacrtima besplatan za sve zainteresirane strane koje žele sudjelovati u procesu normizacije, a nisu uključene u rad tehničkih odbora HZN-a. Aplikacija je posebno namijenjena malim i srednjim poduzetnicima koji putem ovog alata mogu sudjelovati u procesu normizacije.

Dopušteno je stavljati poveznicu Sustava komentiranja nacrta norma na druge stranice.

Nacrti

U sustavu su dostupni nacrti europskih (EN, EN ISO) i izvornih nacionalnih norma (HRN). S obzirom da se nacrti i norme izdaju kao posebne publikacije zaštićene autorskim pravom, na dostupnim datotekama u sustavu poduzete su mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa i omogućeno je samo čitanje nacrta u sustavu. Ni jedan dio bilo koje dostupne datoteke ne smije se preraditi ili umnožavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez pisane dozvole HZN-a.

Sva autorska prava i prava uporabe nacrta pripadaju Hrvatskomu zavodu za norme čija je adresa niže navedena:

Hrvatski zavod za norme (HZN)
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Autorizacija korisnika

Pristup sustavu omogućava se autoriziranim korisnicima koji su se prethodno registrirali u sustav. Korisnik će moći pristupati sustavu tek nakon uspješne registracije o čemu će biti obaviješten elektroničkom poštom.

Autorizacija korisnika se obavlja kroz korisničko ime i lozinku. Autorizirani korisnik moći će pristupati sustavu s različitih računala i platformi te će moći pretraživati, pregledavati i komentirati nacrte norma bez mogućnosti pohrane ili ispisa.

Pravila komentiranja

Kad je nacrt norme javno dostupan, primjedbe i prijedlozi iz svih su izvora dobrodošli.

Primjedbe i mišljenja tijekom javne rasprave pomažu da pitanja koja tijekom razvoja norme nisu u potpunosti uzeta u obzir ili im nije dana dovoljna težina budu ponovo razmotrena u odgovarajućem tehničkome odboru. Stoga je osim komentara potrebno dati i prijedlog promjene kojom bi se riješio problem na koji se ukazuje. Molimo korisnike da na narte norma daju stručne i konstruktivne komentare.

Prije objave na stranici, sve komentare pregledava moderator čime se sprječava objava nedoličnog sadržaja ili marketinških poruka. Tehnički sadržaj komentara se ne ocjenjuje niti mijenja, a također se ne ispravljaju gramatičke i pravopisne greške.

Radi što kvalitetnijeg doprinosa normizacijskim aktivnostima, korisnici koji daju stručne komentare trebaju se pridržavati  određenih pravila.

Pravila koja se odnose na korisničke račune:
1. Otvoreni korisnički računi u vlasništvu su HZN-a.
2. Korisnik ima pravo otvoriti i koristiti se samo jednim korisničkim računom.
3. Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime druge fizičke ili pravne osobe.
4. Nije dopuštena uporaba neprimjerenih korisničkih imena.

HZN zadržava pravo brisanja ili onemogućavanja korisničkog računa bez prethodne najave.

Pravila koja se odnose na komentiranje, tj. zabranjeno je:
1. Koristiti se nepristojnim ili uvredljivim jezikom.
2. Oglašavanje, netematski sadržaj.
3. Kršenje autorskih prava ili objavljivanje tekstova koji se odnose na nečija patentna prava.
4. Prikupljanje i objavljivanje osobnih podataka.

Autorska i patentna prava

Korisnici aplikacije podrazumijevaju se sudionicima normizacijskih aktivnosti u HZN-u. Kako bi se pravno zaštitili dokumenti koje su zajednički pripremili sudionici normizacijskih aktivnosti u HZN-u, oni ustupaju HZN-u, bez naknade, isključivo, izričito i neopozivo pravo na uporabu rezultata zajedničkog rada.

Potrebno je obratiti pozornost na mogućnost da neke primjedbe i prijedlozi korisnika koji su objavljeni mogu biti predmet patentnog prava. HZN se ne može smatrati odgovornim za utvrđivanje bilo kojega ili svih takvih patentnih prava.

Izjava o odricanju od odgovornosti

HZN se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način povezana s uporabom stranice od strane korisnika, bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani, a povezano s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice.

Odricanjem od navedene odgovornosti HZN-u nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima. Iako HZN nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom uporabe stranice, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovarati za eventualnu nedostupnost stranice.

Zagreb, 2014-09-01