Podaci o nacrtu

Oznaka:prEN ISO 7083
Odbor:HZN/TO 537
Ime odbora:Tehnički crteži, dimenzijske i geometrijske specifikacije, opis proizvoda i odgovarajuća dokumentacija
Nacrt objavljen za komentiranje:2020-02-10
Rok za komentiranje:2020-02-29
Broj komentara:0
Contact email:nacrti(at)hzn.hr
Područje primjene nacrta:

This document specifies the recommended proportions for the symbols used on technical product documentation. It gives recommended dimensions based on the grid related to the line width to be used.

This standard does not apply to symbols used in process plant documentation which is covered in ISO 81714-1.

The proportions of the symbols are based on the standard heights of lettering given in IS0 3098-l.

Sustav komentiranja nacrta norma – Sufinancirale Europska unija i EFTA    

HZN snosi isključivu odgovornost za ovu aplikaciju. Europska unija ne odgovara za upotrebu informacija koje su u njoj sadržane.