Podaci o nacrtu

Oznaka:prEN ISO 10390
Odbor:HZN/TO 577
Ime odbora:Metode ispitivanja za karakterizaciju krutih i tekućih sastavnica i opterećenja okoliša
Nacrt objavljen za komentiranje:2020-02-10
Rok za komentiranje:2020-03-01
Broj komentara:0
Contact email:nacrti(at)hzn.hr
Područje primjene nacrta:

This document specifies an instrumental method for the routine determination of pH within the range pH 2 to pH 12 using a glass electrode in a 1:5 (volume fraction) suspension of soil, sludge and treated biowaste in water (pH in H2O), in 1 mol/l potassium chloride solution (pH in KCl) or in 0,01 mol/l calcium chloride solution (pH in CaCl2).
This International Standard is applicable to all types of soil, sludge and biowaste, for example
pretreated in accordance with ISO 11464 or EN 16179.

 

Sustav komentiranja nacrta norma – Sufinancirale Europska unija i EFTA    

HZN snosi isključivu odgovornost za ovu aplikaciju. Europska unija ne odgovara za upotrebu informacija koje su u njoj sadržane.