Podaci o nacrtu

Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph (ISO/DIS 5530-1:2020)
Oznaka:prEN ISO 5530-1
Odbor:HZN/TO 34
Rok za komentiranje:2020-07-05
 
Ovaj nacrt više nije otvoren za pregledavanje. Komentari na nacrt su prikupljeni te će ih razmotriti mjerodavni odbor.