Podaci o nacrtu

Aerospace series - Aluminium alloy 5086 - H111 - Extruded bars - 10 mm ≤ D ≤ 300 mm
Oznaka:prEN 4900
Odbor:HZN/TU T1
Rok za komentiranje:2020-09-22
 
Ovaj nacrt više nije otvoren za pregledavanje. Komentari na nacrt su prikupljeni te će ih razmotriti mjerodavni odbor.