Podaci o nacrtu

Conductor carts
Oznaka:prEN 50374
Odbor:HZN/TO E78
Rok za komentiranje:2021-02-12
 
Ovaj nacrt više nije otvoren za pregledavanje. Komentari na nacrt su prikupljeni te će ih razmotriti mjerodavni odbor.