Podaci o nacrtu

Aerospace series - Carbon, glass and aramid fibre preimpregnates - Determination of the resin and fibre content and the mass of fibre per unit area
Oznaka:prEN 2559
Odbor:HZN/TU T1
Rok za komentiranje:2021-06-15
 
Ovaj nacrt više nije otvoren za pregledavanje. Komentari na nacrt su prikupljeni te će ih razmotriti mjerodavni odbor.