Podaci o nacrtu

Hearing protectors - Safety requirements - Part 8: Entertainment audio earmuffs
Oznaka:EN 352-8:2020/prA1
Odbor:HZN/TO 556
Rok za komentiranje:2022-01-17
 
Ovaj nacrt više nije otvoren za pregledavanje. Komentari na nacrt su prikupljeni te će ih razmotriti mjerodavni odbor.