Podaci o nacrtu

Dopuštena odstupanja pri gradnji – Zgrade (DIN 18202:2019)
Oznaka:nHRN DIN 18202:2022
Odbor:HZN/TO 551
Rok za komentiranje:2022-07-30
 
Ovaj nacrt više nije otvoren za pregledavanje. Komentari na nacrt su prikupljeni te će ih razmotriti mjerodavni odbor.